DOB: 26 July 2018


Breeder: Mary Menchynska

Owner: Galina Nechepaj & Irina Krychkova (Holli Bob kennel, Russia)

Moscow

HUMMER

MARY M.STYLE

Pedigree database

КСУ/ FCI

HUMMER MARY M STYLE pedigree

 © 2015 - 2020

Dogo Argentino Club Ukraine