Pedigree database

КСУ/ FCI

JUST KEVLAR POWER

 MARY M.STYLE

DOB: 30.07.2018
 
Breeder: Mary Menchynska

Owner: Mary Menchynska

Kyiv

Dog Show results:

IDS FCI CACIB " Kyivska Rus 2018"

Very promising,Best Baby

JAKARTA FOR HOUSE OF EVA MARY M.STYLE pedigree

 © 2015 - 2020

Dogo Argentino Club Ukraine